Priser

Våra priser:

AtlasPRofilax:                     250€

AtlasPROfilax <16 år          185€

Metatron                              150€
Metazode                               20€/st

Akupunktur                            60€/gång

Guasha                                   50€/gång

Ansiktsguasha                       40€/gång
Ansiktsguasha 10ggr          300€

Massage                                60€/gång

 

Alla priser inkluderar 24% moms