Taichi & Health Qigong

Luz Angela López är flerfaldig mästare i Tai-Chi och erbjuder träning i Health Qigong som är mer en vårdform än motion, samt Tai-Chi. Enskilda eller små grupper. Pris enligt överenskommelse.